Kur’an kursu öğreticilerinin Görevleri Nelerdir?

Kuran kursu öğreticilerinin ortak görevleri şunlardır.

Kur’an kursu öğreticilerinin Görevleri Nelerdir?

MADDE 37 – (1) Kur’an kursu başöğreticileri, Kur’an kursu uzman öğreticileri ve Kur’an kursu öğreticilerinin ortak görevleri şunlardır:

a) Kurs öğrencilerine usulüne göre Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğretmek.

b) Hafızlık yapmak isteyenlere Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Eğitim Programına göre hafızlık yaptırmak.

c) Namaz sureleri ve dualarını ezberletmek ve meallerini öğretmek.

ç) Başkanlıkça hazırlanan programlara göre öğrencilere itikat, ibadet, ahlak ve siyer dersleri vermek ve ibadetlerin yapılışını uygulamalı olarak öğretmek.

d) Kursun temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak.

e) Müftülük tarafından düzenlenen irşat ve eğitim programlarında görev almak, gerektiğinde seminer, panel, sempozyum gibi toplantılara katılmak, konferans vermek ve aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapmak.

f) Müftülüğün bilgisi dahilinde, görev mahallerindeki vakıf, dernek ve benzeri kuruluşların Kur’an öğrenme ve irşat taleplerine katkı sağlamak.

g) Yaz Kur’an kurslarında görev yapmak.

ğ) Yurt ve pansiyonu bulunan kurslarda nöbet tutmak, öğrencilerin iaşe ve ibate işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde görev almak.

h) Ders saatleri dışında öğrencilere rehberlik etmek ve etüt yaptırmak.

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Kursta tek başına görev yapan öğretici, aynı zamanda kursun yöneticisidir.

(3) Birden fazla öğreticinin çalıştığı kurslardaki öğreticiler, görevlerin yerine getirilmesinde yöneticiye karşı sorumludur.

Kur’an kursu uzman öğreticileri

MADDE 38 – (1) Kur’an kursu uzman öğreticileri ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

banner178
a) Tefsir ve Kur’an ilimleri, Tecvit ve tashih-i huruf, aşere takrib ve tayyibe, hafızlık eğitimi, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik Kur’an eğitimi gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve yapılacak seminer, toplantı, hizmet içi eğitim gibi çalışmalara katılmak.

b) Kur’an kursu öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında rehberlik etmek.

c) Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Kur’an kursu başöğreticileri

MADDE 39 – (1) Kur’an kursu başöğreticileri ortak görevlere ilave olarak aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Tefsir ve Kur’an ilimleri, Tecvit ve tashih-i huruf, aşere takrib-tayyibe, hafızlık eğitimi, toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik Kur’an eğitimi gibi Başkanlık hizmet alanlarından birini uzmanlık alanı olarak seçmek, alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve bu konulardaki hizmet içi eğitim kurslarında eğitici olarak görev almak.

b) Kur’an kursu öğreticilerine uzmanlık alanlarıyla ilgili konularında rehberlik etmek.

c) Eğitim öğretimin etkili ve verimli olabilmesi için projeler hazırlamak.

ç) Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Diğer personel

MADDE 49 – (1) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli olup bu Yönetmelikte sayılmayan her kademe, unvan ve pozisyondaki personelin görev, yetki ve sorumlulukları alt mevzuatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER