İl Müftülüğünden VHKİ ve Hizmetli Alım Duyurusu

Mersin İl Müftülüğünden VHKİ ve Hizmetli Alım Duyurusu.

İl Müftülüğünden VHKİ ve Hizmetli Alım Duyurusu

Mersin  genelinde münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, kadro derecesi ve adedi belirtilen kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılacak sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

İl Müftülüğü tarafından yayınlanan duyuru ; 

İlçe Müftülüğü - ANAMUR  : VHKİ 

İlçe Müftülüğü - TARSUS  : Hizmetli 

Denizciler Mh. Kur'an Kursu : Hizmetli  ( Bayan) 
 


I- Başvuru Şartları


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A statüsünde çalışıyor olmak,
3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış olmak,
4. İl dışından başvuranlar için bulunduğu görev mahallinde iki yıl, il içinden başvuranlarda ise altı ay görev süresini doldurmuş olmak.
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
3) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde
başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.
Hizmetli olarak atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

banner178
2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,


II- Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı


1. İstekliler 01/02/2018 – 15/02/2018 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte İlimiz Müftülüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır,
2. Faks yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır,
3. Münhal bulunan kadrolar için grup bazında tek müracaat alınacak olup, ayrı ayrı müracaat alınmayacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
III- Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi fotokopisi,
2. İş Talep Formu(fotoğraflı),
3. En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir diplomanın aslı veya onaylı örneği,
4. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrosuna müracaat edecekler için bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikanın aslı veya onaylı örneği,
5. İl dışından müracaat edecekler için hizmet sürelerini gösterir tasdikli hizmet cetveli,
IV- Sınavın Yeri, Zamanı ve Sonuçlarının Duyurulması
1. Sınav Mersin İl Müftülüğü (Nusratiye Mahallesi 5007 Sk. Akdeniz / Mersin) adresinde 19/02/2018 Pazartesi günü saat 09:00 da yapılacaktır.
Sınav sonuçları Müftülüğümüzün web sayfasında (//mersin.diyanet.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İsteklilere ilanen duyurulur. 01/02/2018

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2018, 21:22
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER