Fahri Kur-an kursu öğreticisi alım ilanı

2017-2018 Eğitim öğretim Döneminde ilimiz ilçe Müftülüklerine bağlı Kur’an Kurslarında...

Fahri Kur-an kursu öğreticisi alım ilanı

2017-2018 Eğitim öğretim Döneminde ilimiz ilçe Müftülüklerine bağlı Kur’an Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve öğretimine Yönelik Kurslar ile öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi, Vaizlik, Kuran Kursu öğreticiliği, imam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9, 15 ve 18. Maddeleri ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2016 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak aşağıda ilçe bazında ilan edilen öğretici ihtiyacının üç katına kadar il Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre “Bay – Bayan Geçici Kur’an Kursu öğreticisi” alınacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 4A/A maddesinde aranan genel ve özel şartlan taşıyor olmak,
 2. Diyanet işleri Başkanlığı Arama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik’ şartını raşımak,
 3. İmam-hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
 4. Kuran kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 5. Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu için)
 6. Halen Geçici Kuran Kursu öğrencisi olarak çalışıyor olmamak.
 7. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olmak.
 8. Şayet ilçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı, 2016 yılı KPSS (DHBT)’ den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracatları olmaması halinde 2016 KPSS (DHBT)ye girenlerin (60’ın altında puanları olanlar) müracatlardan alınacaktır.
 9. 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğrenciler için; Başkanlıkça yapılan 04-05 yaş Hizmetçi Eğitim Eğitim Seminerine katılmış olmak veya 04.06 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya ya da bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak
 10. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar veriler’ yapı, oluşum veya gruplara üyeliği. Mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler. sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

B- BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR:

 1. Başvuru için Gerekli Belgeler:

1-Dilekçe,

2- T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı

3- KPSS (DHBT) girmiş olduğu öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi veya diploması,

4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık

 1. Başvuru işlemleri:

e) Sınav işlemleri:

 • Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 16.02.2018 Cuma günü saat 16.00’a kadar istenen belgeler ile görev alınacak istedikleri ilçe müftülüğüne bizzat müracaat edeceklerdir.
 • lindan fazla Ilçe Mülhilüğüne nraracaat edenlerin münsenatlan (Sınavı karansalar dahi) geçersiz saydacakur.
 • Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev alınacak istediği ilçe de ilgili değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

banner178
1-2016 KPSS (DHBT) puan sırasına göre yukarıda ilan edilen bin bir ilçe müftülüğünü geçici öğretici ihtiyacının 3 (Üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2- 2016 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday say ısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.

3- Sınav. 21 Şubat 2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen sınav merkezinde yapılacak olup. sınav tarihleri manisa.diyanet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

 • Belgeleri eksik olanlar ile faks ve e-mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.
 • Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 • Her aday sadece tek bir görev için (Nafizlik yapılan. Hafızlık yapılmayan ve 04-06 yaş Kur’an Kurslarına) başvuracaktır.
 • Her aday mülakatta başardı sayılmak için en az 70 puan alınması şan olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması haiz alınarak hesaplanacaktır.
 • Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 • Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de süreyle ilişiği kesilecektir.
 • Her adayın başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
 • Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi adayın sınavı kazandığı ilçe müftülüğündeki 2017-2018 Eğitim öğretim Döneminde ek ders ücreti karşılığı Kur’an Kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.
 • Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) ilimiz Müftülüğü manisa.diyanet.gov.tr internet adresinde ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup. adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınav ve görevlendirme süresince 11 Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
 • Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı vc yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. itirazlar en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

D- SINAV KONULARI:

1-Kur’an-1 Kerim,

2-Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları)

3-Hitabet

E— SINAV MERKEZİ

Manisa il müftülüğü murat cad. göktaşlı mah. No:47 şehzadeler /Manisa

Tel: 0236 2311777

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2018, 06:57
banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hafız
Hafız - 1 yıl Önce

Sözleşmeli alımında 50 dhbt puanı istenir fahri alımında 60 dhbt puanı istenir diyaneti en iyi bu şart anlatıyor...

SIRADAKİ HABER