Ezanı Güzel Okuma Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz senelerde uyguladığı Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Semineri için bu sene de talimat verdi .

Ezanı Güzel Okuma Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz senelerde uyguladığı Ezanı Güzel Okuma Hizmet İçi Eğitim Semineri için bu sene de talimat verdi .

İlgili Kurs talimatı ;

EZANI GÜZEL OKUMA HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSLARI TALİMATI

A. PROGRAM:

1. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Dairesi Başkanlığınca "Ezanı Güzel Okuma Öğretim Programı” hazırlanmıştır.

2. Program, Başkanlığımız web sitesi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Program Geliştirme Daire Başkanlığı sayfasında mevcuttur.

B. PROGRAMIN UYGULANIŞI:

1. Kurslar mahalli şartlar ve program uygulama esasları dikkate alınarak Cuma günleri ve bitirme sınavları hariç, haftada 4 gün ve 4 hafta üzerinden planlanacaktır.

2. Program, günlük ve haftalık ayrı ayrı hazırlanacaktır.

3. Eğitimlerde imkanlar ölçüsünde görsel/işitsel materyal kullanılacak, kursiyerlere doküman desteği sağlanacaktır.

4. Eğitimler, müftülerce takip ve kontrol edilerek, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir.

5. Sınıflar fiziki ve teknik donanım olarak eğitime elverişli şekilde hazırlanacaktır.

6. Kurs sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecektir.

C. KURSİYER SEÇİMİ:

1. Kursa katılacaklar belirlenirken personelin kursa olan ihtiyaç durumu esas alınacaktır. Bunun için müezzinlere, göreve yeni başlayanlara/görev yılı az olanlara, gönüllü kursa katılmak isteyenlere, daha önce ezanı güzel okuma kursuna katılmayanlara öncelik verilecektir.

2. İhtiyaç görülmesi halinde kursa alınacak personel, il/ilçe müftüsünün başkanlığında rehber öğretici dâhil 3 kişilik bir komisyon marifetiyle belirlenebilecektir.

3. A grubu cami görevlileri baş imam ve baş müezzinler, konservatuar mezunları, Başkanlığımızca düzenlenen dini musiki kursunu bitirmiş olanlar, tashih-i huruf kursu mezunları ile ezanı güzel okuma rehber öğretici kursuna katılmış olanlar bu kursa alınmayacaktır.

D. KURSUN DÜZENLENECEĞİ YER:

1. İl ve ilçe merkezlerinde ve müftülüklerce uygun görülen diğer yerlerde kurs açılabilecektir.

2. Sınıflar en az 10, en fazla 15 kişilik olacaktır.

E. KURSUN YAPILACAĞI TARİH:

banner178

1. Bu eğitim 2018 yılından itibaren mahalli şartlar dâhilinde müftülüklerce uygun görülen tarihlerde planlanacaktır.

2. Yaz Kur’an kurslarının yapıldığı dönemde ve Ramazan ayında kurs düzenlenmeyecektir.

F. GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİCİLER:

1. Başkanlığımızca açılan 9 ay süreli Dini Musiki Kursunu başarıyla bitirenler.

2. Ezanı güzel okuma rehber öğreticileri.

3. Üniversitelerin dini musiki öğretim görevlileri.

4. Müftülükçe ders işlemesi uygun görülen çalışan ya da emekli olup dini musiki alanında uzman olanlar.

5. Rehber öğretici ihtiyacını karşılamak üzere Başkanlık oluru ile iller arası; mülki amir onayı ile il’den ya da ilçeler arası geçici görevlendirme yapılabilecektir.

G. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1. Her kurs sonunda müftünün başkanlığında rehber öğretici dâhil en az 3 kişiden oluşan bir komisyon marifetiyle (ek-2) forma göre sınav yapılacaktır.

2. Kursun başında rehber öğretici tarafından, kurs programının yeterliliğine sahip olduğu tespit edilen personel kurstan muaf tutulacaktır.

H. DİGER HUSUSLAR:

1. Bu talimat İl Müftülüklerince İlçe Müftülüklerine gönderilecektir.

2. İlçelerde açılacak kurslarda koordinasyon il müftülüğü tarafından sağlanacaktır.

3. Cami görevlilerinin 1 veya 2 vakit görev muafiyetleri mahalli şartlara göre ve Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince müftülüklerce değerlendirilecektir.

4. Eğitimin verimliliğini ölçmeye yönelik Başkanlıkça kontrol, anket vb. Uygulamalar yapılabilecektir.

5. Birden fazla görevlisi olan cami görevlileri ayrı zamanlarda kursa alınacaktır.

6. Düzenlenen eğitimlerde, bölge halkının dinî anlayış ve uygulamaları dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan konularda seminer, konferans vb. bilimsel programlar düzenlenebilecek, motivasyonu artırıcı sosyal etkinlikler yapılabilecektir.

TÜM DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DİNİ GERÇEK HABER/ ÖZEL

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER