Diyanet ' e Atanan Sözlesmeli Personelin Güvenlik Soruşturması Nasıl Gerçekleşecek

Arşiv araştırmasının ve Güvenlik Soruşturması...

Diyanet ' e Atanan Sözlesmeli Personelin  Güvenlik Soruşturması  Nasıl Gerçekleşecek

Sözleşmeli İmam Hatip , Kur'an kursu öğreticisi ve Müezzin Kayyım alımların da OHAL de bulunduğumuz için sınavda başarılı olanları atamaları güvenlik soruşturması nedeni ile bekletilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının 29/05/2017 tarihli ve 94013213-900-36849 sayılı yazısı. 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 74. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmış olmak” hükmü eklenmiştir.

TANIMLAR

Arşiv Araştırması:
1-)Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadıgının, 
2-)Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilisigi olup olmadığının
3-)Adli sicil kaydinin olup olmadığının
4-)Hakkında herhangi bir tahdit(sınırlama) olup olmadıgının,
mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

Güvenlik Soruşturması:

Arşiv Araştırmasında belirtilen hususlara ek olarak Kişinin,
1-)Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadıgının, 
2-)Ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteniginin,
mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve degerlendirilmesidir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPACAK MAKAMLAR

1-)Emniyet Genel Müdürlüğü
2-)Mahalli mülki İdare Amirlikleri(Valilik ve kaymakamlıklar)
3-)Milli İstihbarat Teşkilatı

SORUŞTURMA ESASLARI

Yukarıda belirtilen kurumlar herkes hakkında soruşturma yapmaz. Yönetmelik gereği işbölümü vardır. aşağıda belirtilen kurumların hangi kurum personeli hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapabileceği açıklanmıştır.
A-)Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmasını;
1-)Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluslarının gizlilik dereceli birim ve kısımları(Bu kısımların nereler olduğu ilgili kamu kurumunca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.) 
2-)Yurtdısı teskilatında çalışan personel
3-)Askeri, emniyet, istihbarat teskilatlarında çalışacak personel,
4-)Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde çalıtırılacak personel 
hakkında yapar.
 
B-)Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

a)Güvenlik Soruşturmasını;
1-)Milli Istihbarat Teskilatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluslarında çalısacak personel, 
2-)Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluslarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarının heyerarsik olarak baglı bulundugu üst kademe yöneticilerinden müstesar, genel müdür, vali, büyükelçi ve müstakil birim amirleri ile bunların yardımcıları,
3-)Yurtdısı teskilatında sürekli görevlendirilecek bütün personel, 

banner178
hakkında yapar.
b)Arşiv Araştırmasını ise;
1-)Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda görev alacaklar,
2-)a bendinde sayılanlar dısında kalan yöneticiler,
3-)Ceza infaz kurumlari ve tutukevlerinde çalısacak personel,
hakkinda yapar. 

YÖNTEM

Hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması istenen kişiler için Adalet Bakanlıgıi Adli Sicil ve Istatistik Genel Müdürlügünden saglanan adli sicil kaydiyla Güvenli Araştırması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde bulunan formdan bir örnegi kisinin nüfusa kayitli oldugu 
1-)İl valiligine, 
2-)Bir örnegi ikamet ettigi il valiligine, 
3-)Bir örnegi Emniyet Genel Müdürlügüne, 
4-)Bir örnegi de ilgisine göre Milli Istihbarat Teskilatı Müstesarlıgına gönderilir. 
5-)Bir örnegi de istekte bulunan kurum ve kurulusun dosyasinda saklanir. 
SÜRE
İstenilen belgelerin ilgili makamlara ulaşması tarihinden itibaren,
Arşiv Araştırması Sonuçları en geç 30 gün,
Güvenlik Soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde cevaplandırılır.


ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

a)Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının dogruluk derecesi, uyruklugu, geçmiste yabanci bir devletin uyrukluguna girip girmedigi,
b)Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadıgı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arsivlerinde bilgiler bulunup bulunmadigi, adli sicil kaydının ve hakknda bir tahdidin olup olmadigi,
c)Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadigi ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine islenen Suçlar Hakkinda Kanuna ve Atatürk ilke ve inkilaplarına aykırı davranıp davranmadıgı,
d)Seref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak sekilde kumara, uyusturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir sekilde menfaatine düskün olup olmadıgı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadigi,
e)Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni,
f)Sır saklama yeteneginin olup olmadigi,araştırılır. 

memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2018, 21:40
banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
Emrah bostan
Emrah bostan - 5 ay Önce

En büyük torpil diyanette var hakkımızı yiyenler bu dünyada da öbür dünyada da yüzü gülmez inşAllah hakkımız yerden göğe kadar zehir zıkkım olsun

Gürsel Özer
Gürsel Özer - 8 ay Önce

Aşçı

Orcun
Orcun - 7 ay Önce

İlayatönlisans 61 baska önlisans 50 bumu adalet hakkım haram olsun

SIRADAKİ HABER