Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü  V.H.K.İ Alım İlanı

Sınav İlanı...

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü  V.H.K.İ Alım İlanı

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Sınav ilanı 
İzmir Dini Yüksek ihtisas Merkezi Müdürlüğü'nün münhal bulunan aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yazılı sınav ve uygulamalı mülakatla naklen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır. 

MÜNHAL KADROYA AİT BİLGİLER 


II. SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR: 
1. Halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu olarak Başkanlığı= teşkilatmda çalışıyor olmak. 
2. Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak. 
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak. 
4. Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifıkaya sahip olmak. 
5. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 
III. BAŞVURU, SINAV ve ATAMA IŞLEMLERI 
a) Başvuru işlemleri 

banner178
1. isteklilerin 13/02/2018 — 27/02/2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. (İl dışından gelenler hizmet cetvellerini de
ekleyeceklerdir.) 
2. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
3. Faks ile yapılan müracaatlar, evraklann asil müracaat tarihinin son günü itibari ile Müdürlüğümüzde olması şartıyla kabul edilecektir. 
4. Sınavı kazananlarm ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıklan sonradan tespit edilmesi halinde sınavları ve atamaları iptal edilecektir. 
b)Sınav işlemleri 
1. Sınav 28/02/2018 tarihinde saat 13.30'da İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 
2. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 
3. Yazılı smavmdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar uygulamalı mülakat sınavına alınacaktır. 
Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir. 
 

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER