Cami Görevlileri Nakil Sınavları Genelgesinde Deşiklik Yapıldı

Cami görevlileri ve Kuran kursu öğreticilerinin naklen atanma ve sınav işlemleri

Cami Görevlileri Nakil Sınavları Genelgesinde Deşiklik Yapıldı


17.06.2014 - 18.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren;

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin uygulaması ile ilgili;

 27.06.2014 tarih ve 3737 sayılı yazı Diyanet İşleri Başkanlığında görülen lüzum üzerine aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Cami Görevlileri Nakil Sınavları

1.  Müftülükleri tarafindan yapılacak cami görevliliği yarışma sınavları, ilgili müftülük tarafından Başkanlık internet sitesindeki İKYS programında sınav tarihinden önce on beş gün süre ile ilan edilecektir. İlan günlerine rastlayan resmi tatiller ile cumartesi ve pazar  günleri on beş günlük ilan süresinden sayılacaktır.

2. Yarışma sınavı açılması planlanan münhal kadroların İKYS programına giriş işlemleri sınavın yapılacağı salı gününden on beş gün önce tamamlanacaktır. İlan süreci başladığı an İKYS programı münhal kadro girişine kapanacaktır.

3. Yarışma sınavına müracaatlar, ilgili personelin kendisi tarafindan İKYS programı aracılığıyla yapılacaktır.

Müracaat edenler başvuru belgesini İKYS programından alabileceklerdir.

4. Yarışma sınavına katılmak isteyenler, mevzuatta belirtilen şartları taşıması ve cami grupları için belirlenen MBSTS taban puanına sahip olması halinde bir ll'e imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarından sadece birine müracaat edeceklerdir.

5.Yarışma sınavına katılmak isteyenler, en fazla 3 (üç) cami/mescit ismini sınavdan önce müracaat esnasında belirleyeceklerdir. 


6. Yarışma sınavlarına müracaatlar, her ayın son Salı günü mesai bitiminde sona erecek, İKYS programı aynı saatte otomatik olarak müracaatlara kapanacaktır.

7. Yarışma sınavları İl müftülükleri sınav kurulunca her ayın ilk Salı günü yapılmaya başlanacaktır. Sınav kurullarında münhal kadronun bulunduğu ilçe müftüsünün olması şartı aranmayacaktır. 8. Bir sınav kurulunda günlük ortalama 30 (otuz) kişi sınava alınabilir.

9. Adaylara İKYS programı aracılığı ile sınava giriş belgesi verilecektir. 

10. Yarışma sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) 

Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu (sınav konuları ve puan değerleri) esas alınarak yapılacaktır. Yarışma sınavında başarılı olabilmek için 70 (yetmiş) veya herhangi bir puan barajı uygulanmayacaktır.


11. Yarışma sınavı sonuçlarının İl müftülüklerince İKYS programındaki ilgili kısma girişi yapılacak ve yerleştirme sonuçları sınavın bitiminden itibaren en geç 2 (iki) gün içinde ilgililere İKYS programı üzerinden duyurulacaktır.

12. Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalarda, geçerlik süresi dolmamış en yüksek MBSTS puanının yüzde kırkı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan (yarışma sınavı) puanın yüzde yirmisinden oluşan "toplam puan" esas alınacaktır.


13. Yarışma sınavına katılanlardan "toplam puan"ı en az 70 (yetmiş) olanlar, müracaat esnasında belirttiği cami/mescitlerden birine yerleştirilebileceklerdir.

14. Tercih edilen münhal kadrolara yerleştirme işlemlerinde sırasıyla;


"Toplam puan"' yüksek olana, eşitlik halinde


a.MBSTS puanı yüksek olana,
b.Görev yılı fazla olana,
c.Hafız olana,
d.Öğrenim düzeyi yüksek olana,
öncelik verilecektir.


15. EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formu'ndan toplamda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alıp müracaat esnasında tercih ettiği herhangi bir cami/mescide yerleştirmesi yapılamayan adaylar ilan edilmiş münhal kadrolara 2 (iki) gün süreyle ve en fazla 3 (üç) ek tercihte
bulunabileceklerdir.


16.EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu puanı, sınavın son başvuru tarihi itibariyle İKYS programı veri tabanındaki bilgiler esas alınarak İKYS programı tarafından hesaplanacak, başvuru ekranında ve başvuru belgesinde yarışma sınavına başvuran tarafından ayrıntılı bir şekilde görülebilecektir.


17.EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formunda puan verilen müktesep ve niteliklerle ilgili İKYS veri tabanındaki olası hatalara ilişkin düzeltme talepleri müracaat işlemlerinin sona erdiği tarihe kadar İl müftülüklerince gerçekleştirilebilecektir.

Bu tarihten sonraki söz konusu düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

 DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2018, 10:12
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER