4/B SÖZLEŞMELİ YENİ ATANAN PERSONEL BECAYİŞ YAPABİLİR Mİ?

4/B SÖZLEŞMELİ YENİ ATANAN PERSONEL BECAYİŞ HAKKI VARDIR FAKAT HEMEN BECAYİŞ YAPAMAZ...

4/B SÖZLEŞMELİ YENİ  ATANAN PERSONEL BECAYİŞ YAPABİLİR Mİ?

  SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

1- Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

2-Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği Başkanlıkça yapılır.

3- Eş durumu, sağlık sebebine bağlı ve karşılıklı yer değişikliği aşağıdaki hallerde gerçekleştirilir:

 a) Başkanlığın hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde (il/ilçe) fiilen en az bir yıl çalışmış olması,     

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde (il/ilçe) fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde “il”de aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde çalışıyor olması,

 c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı biriminde “il”de aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonun(çalıştığı yerde) bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmiş olması.

4- Sağlık nedeni ile yer değişikliği yapılan personelin; sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonunun bulunduğu il sınırları içerisinde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden ataması yapılır.

5- Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişikliği talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

 6- Kur'an kursu öğreticilerinin   yer değişikliği işlemleri; 1 Haziran - 1 Eylül arası Başkanlıkça yapılır.

banner178
 7- Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticileri, müracaatlarını mart ayı sonuna kadar İl Müftülüklerine yapar ve İl Müftülükleri ise bu talepleri Nisan ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderir.

 8- Hizmet gereği olarak il müftülükleri, ilçeler arasındaki koordinasyonu sağladıktan sonra il kontenjanının % 10’unu aşmayacak şekilde il içerisinde yer değiştirme yapabilir. 

 Örnek: Kayseri ilinde görevli bir sözleşmeli personel, kendisi, eşi, çocukları veya bakmakla yükümlü bulunduğu anne ve babasından birinin hastalığı nedeniyle sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi halinde başka ilde çalışma isteğinde bulunabilecektir. Müftülüklerce uygun görülen talepler de Başkanlığa gönderilir. 

 Yine bu mazeret grubunda da iller arası koordinasyon Başkanlığımızca sağlandıktan sonra sözleşmeli personelin görev almak istediği ilde ihtiyaç duyulan boş sözleşmeli personel pozisyonu bulunması durumunda ilgilinin görev yaptığı ildeki sözleşmesi kendi isteği üzerine feshedilerek görev almak istediği ilde ihtiyaç duyulan boş sözleşmeli personel pozisyonu için karşılıklı sözleşme imzalanır.

Bu durumlarda yer değişikliği yapılsın yapılmasın sözleşmeli boş kontenjanların belirlenmesine esas olmak üzere mutlaka ilgili müftülüklerce Başkanlığımıza bilgi verilir.

 9- Başkanlığımızda asli kadroda görev yapan ve bu mazerete binaen yer değiştirme talebinde bulunan personelde aranan şartlar ve istenen belgeler, eş ve sağlık durumu sebebiyle başka bir ilde görev yapmak isteyen sözleşmeli personelden de istenir. 

10- Yer değiştirmelerde eş ve sağlık durumu sebepleri dışında herhangi bir mazeret dikkate alınamaz.

 11- Aynı ilde boş kontenjan sayısından fazla sağlık mazereti sebebiyle başvuruda bulunan personel bulunması halinde; yerleştirme, raporun öncelik ve aciliyetine göre değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 12- Aynı ilde boş kontenjan sayısından fazla eş durumu sebebiyle başvuruda bulunan personel bulunması halinde; yerleştirme, önce hizmeti fazla olanlardan, başvuruda bulunanların hizmetleri eşit olması halinde ise, yerleştirme kura çekmek suretiyle yapılır.

TÜRKİYENİN EN BÜYÜK BECAYİŞ GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLA ...

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İZİN HAKLARI NELERDİR?

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2018, 19:58
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER