2018 YILI İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SINAV DUYURUSU

2018 YI LI İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU 

2018 YILI İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SINAV DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlığından Duyuru;
Diyanet İşleri Başkanlığınca, en az Iisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2018 yılı Eylül ayından itibaren  hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır.
Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursi yer seçim sınavı yapılacaktır.

Kursi yer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır: 


I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR: 


1. Son başvuru tarihi itibariyle (20 Nisan 2018): 
a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesi nin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
b. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dini yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları Fakülte Dekanlıklarından veya e-devletten aldıklan durumlarını gösterir yeni tarihli belgeyi sisteme yüklemeleri halinde kabul edilecektir.
c. Memuriyette adaylığı kaldınlmış veya 31 Ağustos 2018 tarihi ne kadar kaldınlacak olmak,
d. Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak, (31 Ağustos 2018 tarihinden önce yurtdışı görevini tamamlayacaklann başvuruları kabul edilecektir.)

2. 01 Ocak 1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,
3. Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas  kursuna katıldığı halde kurstan herhangi bir sebeple birden fazlailişiği kesilmemiş olmak. 

I I . BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR 

1. Başvuru işlemleri: 

a. Adaylar başvurulanm DİBBYS'ye (https://dibbysdiyanet.gov.tr) kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile  girerek, İKYS sınavlar menüsünden 2018 Yılı ihtisas Kursu Kursiyer Seçim Sınavı bölümünden yapacaklardır.

banner178
b. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
c. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 20 Nisan 2018 tarihi saat 17.30'dan sonra yapılan başvurular kabul edil meyecektir.
d. Sınav başvurulannda adayın beyanı esas alınacaktır.
 
2. Sınav işlemleri: 

a. Kursi yer seçim sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. b. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır. 

A. Yazılı Sınav: 

a. Yazılı sınav, Başkanlığımızca belirlenecek sınav merkezi eri nde 13 Mayıs 2018 tarihi nde saat 14:00'da yapılacaktır.
b. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır.
c. Adaylar; "sınav giriş belgesi" al ma ve "sınav sonuç öğrenme" işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir. d. Adaylar sınava gelirken "sınav giriş belgesi" ile birlikte T.C. kimlik no'sunun yer aldığı kimlik belgeleri nden birini (T.c kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlannda bulunduracaklardır. 

B. Sözlü Sınav: 

a. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 1000 aday sözlü sınava çağrılacaktır. (1000'inci adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)
b. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezi eri nde sözlü sınava alınacaklardır.
c. Adaylar; sözlü sınav öncesinde, "sınav giriş belgesi" al ma ve "sınav sonuç öğrenme" işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
d. Adaylar sınava gelirken; "sınav giriş belgesi" ile birlikte T.C. kimlik no'sunun yer aldığı kimlik belgeleri nden birini (T.C ki mli k kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

 

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2018, 18:21
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER