16 Vekil İmam Alımı Yapılacak

16 Vekil İmam Alımı Yapılacak


İZMIR İL MülTÜLÜĞIONDEN İLAN;


Ilçe Müftülüklerine bağlı, ek listede yeri, unvam, sınıfı ve derecesi yazılı olan münhal 
kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav 
Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince mülakat ve yarışma sınavı ile vekil personel 
alınacaktır. 


MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANAN ŞARTLAR; 


Vekil kadrolar için; 
1- 657 sayılı D.M.K.'nun 48'nci maddesindeki belirtilen şartları taşıyor olmak. 
2- Başkanlıkça belirtilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavında (DHBT) 60 taban puana 
sahip olmak, 
3- Güncel KPSS (DHBT) belgesine sahip olmak, 
4- Halen vekil olarak çalışıyor olmamak, 
5- Smava katılmak isteyenler 06/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar, dilekçe ile İl 
Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. 
6- Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak 
olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, 
hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana, öncelik 

banner178
verilecektir. 
7- Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler dilekçeyle feragat edebilecekler. 
Ancak; feragat edenlere yeni sınav yapılmcaya kadar ayrıca ikinci bir hak 
tanınmayacaktır. 
8- Postadaki gecikmeler dikkate almmayacaktır. 
9- Faks ile yapılan müracaatlar, evrakm aslının müracaat tarihinin son günü 
itibariyle MilftülUümüzde olmAsi _şartıyla kabul edilecektir.  
10- Sınavı kazananların ilgili mevzuat-ta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit 
edilenler ile Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli 
Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibati sonradan tespit edilenlerin, 
(sınavı kazansalar bile) atamaları iptal edilecek olup, hiçbir hak iddia 
edemeyeceklerdir. 
11- Sınav 12/04/2018 Perşembe günü Saat 09.00'da İzmir İl Müftülüğünde yapılacaktır. 
12- Sınava gireceklerin 12/04/2018 tarihinde saat 09.00'da İzmir İl Müftülüğünde hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 
Ilgililere duyurulur. 


DİNİ GERÇEK HABER/ÖZEL
 

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2018, 11:16
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER