Hz. Ali Buyurdu Üç Şeyden Zuhurunu Bekleyin

Hz. Ali Buyurdu Üç Şeyden Zuhurunu Bekleyin

'Üç şeyden zuhurunu bekleyin' İmam Ali (a.s.) buyurdu ki:

"Üç şeyden Hz. Mehdi’nin zuhurunu bekleyin:

Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi, Horasan'dan çıkacak olan siyah bayraklar ve Ramazan ayındaki dehşet"  Ebu Davud-u Ducâci’den rivayetle; İmam Muhammed Bâkır'a (aleyhisselam) şöyle buyurdu:

“'Hizipler aralarında ihtilaf ettiler' ayetini Emirü'l-Mü'minin Ali (aleyhisselam)’a sorduklarında, 'Üç şeyden Hz. Mehdi’nin zuhurunu bekleyin' buyurdu. 'Ey Emirü'l-Mü'minin! O üç şey nedir?' diye sordular. 'Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi, Horasan'dan çıkacak olan siyah bayraklar ve Ramazan ayındaki dehşet' buyurdu. 'Ramazan ayındaki dehşet nedir?' dediler. 

'Allah Azze ve Celle’nin Kur’an'daki şu sözünü duymadınız mı:

'İstersek gökten bir alamet indiririz de hepsinin boynu onun karşısında huzû ederek eğilir.' O öyle bir alemettir ki yeni evliler perdeden çıkarlar, uyuyanı uyandırır ve uyanık olanı ise dehşete düşürür' buyurd.” Ömer bin Hanzala’dan rivayetle; İmam Ca'fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Kaim’in beş alameti vardır: Süfyani’nin zuhuru, Yemani’nin zuhuru, gökten bir nida, Nefsi Zekiyye’nin öldürülmesi ve Beyda’da yerin çökmesi.” Davud bin Serhân’dan rivayetle; İmam Ca'fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Gökten nida gelecek olan yıldan önce Receb ayında bir alamet vardır." Arz ettim ki: "O alamet nedir?"

Buyurdu ki: "Aydan bir çehre ortaya çıkacak ve açık bir el görünecek.” Abdullah bin Sinan’dan rivayetle;

İmam Ca'fer es-Sâdık (aleyhisselam) şöyle buyurdu:

“Nida, kesin olarak vuku bulacak, Süfyani kesindir, Yemani kesindir, Nefsi Zekiyye’nin öldürülmesi kesindir ve gökyüzünden bir elin doğması kesindir. Ramazan ayındaki feryad uyuyanları uyandıracak, uykuda olmayanları ise dehşete düşürecek. Öyle ki genç kızları zifaftan dışarı çıkaracak.” Ahmed bin Muhammed bin Ebu Nasr’dan rivayetle; İmam Rıza (aleyhisselam) şöyle buyurdu: “Bu kıyamdan önce Süfyani, Yemani, Mervani ve Şuayb bin Salib gelecektir. Peki o, (Muhammed bin İbrahim bin İsmail) nasıl Mehdi olduğunu iddia edebiliyor?” Şurahbil’den rivayetle; İmam Muhammed Bâkır (aleyhisselam)'a, Kaim (aleyhisselam)'ı sorduğumda şöyle buyurdu: “Gökten gelen sesi doğudaki ve batıdakiler duymadıkça, zuhur etmeyecektir. Öyle ki zifaftaki genç kızlar dahi o sesi duyacaklardır.” Ziyad-ı Gandi, hadis ashabının birinin şöyle dediğini nakleder: 

İmam Ca'fer es-Sâdık (aleyhisselam)’a şöyle arz ettim:

"Süfyani, kesin midir?" Buyurdu ki: "Evet ve Nefsi Zekiyye’nin öldürülmesi kesindir ve Kaim kesindir ve Beyda’nın çökmesi kesindir ve gökten çıkacak olan el kesindir ve (gökten gelecek olan) nida kesindir." "O nidada ne söylenecek?" diye sordum. Şöyle buyurdu: “Bir münadi Kaim’in ve babasının adı ile nida edecektir.” (Gaybet-i Numanî, Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numanî).
 

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2018, 16:51
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER