Hakkı bilerek gizleyenlere beddua etti

Hz. Ali (a.s), Rahbe ve Rukban günlerinde Gadir hadisiyle ihticacta bulunduklarında, hadisi işiten kimselerden şahitlik etmelerini istemişti ama bazıları şahitlik etmemişlerdi. Bunun üzerine İmam (a.s) da onlara beddua etmiş ve inkâr edenler belaya duçar olmuşlardı

Hakkı bilerek gizleyenlere beddua etti

Cemaluddin Ataullah b. Fadlullah eş-Şirazi, el-Erbain kitabında, Gadir hadisini aktardıktan sonra şöyle yazıyor

“Hz. Ali evden çıkarken, bir grup süvari kılıçları yanlarında, imameleri başlarında ve yolculuğa çıkmaya hazır bir şekilde onun karşısına çıkıp şöyle söylediler: ‘Es-selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh ey Emire’l-Mü’minin.’

Hz. Ali selamlarına cevap verdikten sonra şöyle buyurdu: ‘Resulullah’ın ashabından kim hazırdır?’

Bu arada 12 kişi şahitlik etmek için ayağa kalktılar ve ‘Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır’ hadisini Gadir gününde, Resûlullah’tan işittiklerini söylediler. Onlardan bazıları şunlardır:

Halid b. Zeyd Ebu Eyyub-i Ensari, Huzeyme b. Sabit, Kays b. Sabit, Ammar b. Yasir, Ebu Heysem b. Tihan, Haşim b. Utbe ve Habib b. Bedil.

Hz. Ali, Enes b. Malik ve Berae b. Azib’e, ‘Siz de bunlar gibi hadisi duyduğunuz halde neden şahitlik etmiyorsunuz?’ dedi ve ‘Ey Allah’ım, eğer inat ederek inkâr ediyorlarsa onların belasını ver’ diye bedduada bulundu. Bu beddua neticesinde Berae kör oldu ve halktan evinin yolunu sorarken, ‘Bedduaya uğrayan kimseye kim yol gösterir ki’ diyordu.

Enes de alaca hastalığına yakalandı. Bir zaman Hz. Ali onu Gadir hadisine şahit olarak gösterdiğinde, şehadet etmekten kaçınarak, ‘Ben unutkan olmuşum’ diyerek mazeret getirdi. Bunun üzerine Hz. Ali şöyle buyurdu: ‘Allah’ım, eğer yalan söylüyorsa ona, imame ile örtülemeyecek bir beyazlık ver.’ Bu bedduadan sonra onun yüzü alaca (sedef) hastalığına tutuldu.” (Abekat, c. 1, s. 211, c. 2, s. 137).

Bunların dışında birçok muhaddis Rukban hadisini nakletmişlerdir. 

Rukban gününde Gadir hadisi hakkında Emirü’l-Mü’minine şahitlik edenler şunlardır:

1- Bedir ashabından Ebu Heysem b. Tihan.

2- Ebu Eyyub Halid b. Zeyd el-Ensari.

3- Habib b. Bedil b. Verka el-Huzai.

4- Bedir ashabından olup Sıffin’de şehit düşen Huzeyme b. Sabit.

5- Abdullah b. Bedil b. Verka (Sıffin’de şehadete ulaşmıştır).

6- Bedir ashabından olan Ammar b. Yasir (Sıffin’de şehadete kavuşmuştur).

7- Kays b. Sabit b. Şimas el-Ensari.

8- Bedir ashabında olan, Kays b. Sa’d b. Ubade el-Hazreci.

9- Haşim b. Utbe (Sıffin’de şehitler kervanına katılmıştır).

Hz. Ali (a.s), Rahbe ve Rukban günlerinde Gadir hadisiyle ihticacta bulunduklarında, hadisi işiten kimselerden şahitlik etmelerini istemişti ama Gadir gününde hazır olup da hadisi işitenlerden bazıları Emirü’l-Mü’minine o hadis hakkında şahitlik etmemişlerdir. Bunun üzerine İmam (a.s) da onlara beddua etmiş ve inkâr eden sahabiler belaya duçar olmuşlardır. Birçok tarih kitapları buna değinmişlerdir.

Belaya duçar olanlardan bazıları şunlardır:

1- Ebu Hamza Enes b. Malik.

2- Berae b. Azib el-Ensari.

3- Cerir b. Abdullah el-Bicli.

4- Zeyd b. Erkam el-Hazreci.

5- Abdurrahman b. Müdlic.

6- Yezid b. Vedia. (Gadir, c.1, s.192).

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 13:42
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER