V.H.K.İ Bekçi Aşçı Hizmetli Sınav

V.H.K.İ Bekçi Aşçı Hizmetli Sınav İlanı

V.H.K.İ Bekçi Aşçı Hizmetli Sınav

                                                       İLAN

Aşağıda birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı yazılı kadrolara Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyanlardan yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı yarışma sınavı yapılacaktır. Il. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak

2-)Sınav Başvurusunun son günü itibariyle;

a) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, (Müktesebi olanlar için bu şart aranmaz)

b) Asaleti tasdik edilmiş olmak kaydıyla halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 A statüsünde kadrolu personel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında en az 2 yıldır çalışıyor olmak,

c) II içi ve II dışı müracaat edeceklerin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak

3. Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni kadrosuna müracaat edenler için Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak, (Halen V.H.K.İ olarak çalışanlar için Bilgisayar Sertifikası aranmaz)

4. Aşçılık kadrosuna müracaat edenler için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak,

5. Atanacağı kadroyla ilgili Diyanet işleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak. 

III. BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME IŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuru işlemleri

a) Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 15.05.2019 - 29.05.2019 tarihleri arasında sınav için EK-1 Başvuru Formunu doldurarak istenilen belgeler ile birlikte İl Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

b) II dışından müracaat edenlerin onaylı hizmet cetveli.

c) Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için gerekli olan belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

banner178
e) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 29.05.2019 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Sınav işlemleri

a) Sınav, sözlü ve/veya uygulamalı olarak 30.05.2019 tarihinde saat 10.00' dan itibaren Adana II Müftülüğünde yapılacaktır.

b) Adaylar sınava gelirken T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.

c) Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

d) Yapılacak yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı yarışma sınavında başarılı olmak.

e) Sınav sonuçları, Müftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

IV. DEĞERLENDIRME, BAŞARI SIRALAMASI VE SINAV SONUÇLAR'

a) Adaylar sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

c) Puanların eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana bu sürenin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana atamalarda öncelik verilecektir.

d) Sınav sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından //adana.divanet.00v.tr/ adresinden ilan edilecek olup tebligat yerine geçecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapıImayacaktır. 
V. DİĞER HUSUSLAR

a)) Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edilebilecektir.

b) Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi nakit işlemleri iptal edilecektir.

c) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmelerle ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)

d) Sınav ve sonuçları ile ilgili M(müftülüğümüz İnternet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 e) Sınavla ilgili diğer hususlar Il Müftülüğe' Sınav Kurulunca değerlendirilecektir.

VI. ILETIŞIM

Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Na: 112 - 01010 Seyhan/ADANA İnternet Adresi: //aclana.diyanet.gov.tr/e-posta: adana©diyanet.gov.ft Telefon : (0322) 352 64 75 Faks: (0322) 351 29 09 

DİYANET HABER
 

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 14:40
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER