Müezzin Kayyım ve Vekil İmam Alımı

imam-hatip/müezzin kayyım kadrolarına açıktan vekaleten atanmak üzere 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı esas alınarak il Müftülüğü...

Müezzin Kayyım ve Vekil İmam Alımı

Kırşehir İl Müftülüğünden imam-hatip/müezzin kayyım kadrolarına açıktan vekaleten alım ilanı;

Kırşehir İl Müftülüğüne bağlı görevlisi geçici görevle başka yerde görevlendirilen aşağıda bilgileri yazılı imam-hatip/müezzin kayyım kadrolarına açıktan vekaleten atanmak üzere 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı esas alınarak il Müftülüğü Sınav Kurulunca yapılacak sözlü sınavına çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Il'inci maddesi, Diyanet işleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadroların Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 11/1 maddesi uyannca vekil personel alınacaktır.
A-    ARANAN SARTLAR: 

 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak, 
2- Diyanet Işleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan "Ortak Nitelik" Atanmalarında dini Öğrenim şartı esas alınan unvanlarda itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin islam, törelerine uygunluğu çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak
3- En az imam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak, 
4- imam-Hatiplik/Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir önü bulunmamak.
5- Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-24, ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
B-    BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
1-    Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar istenen belgelerle birlikte iş talep formu doldurarak 14/05/2019— 28/05/2019 tarihleri arasında Kırşehir il Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
2-    Bu duyuruda belirtilen şartları taşımayan veya posta, faks ve elektronik ortam yoluyla yapılan müracaatlar ile 28/05/2019 tarihinde saat: I 7.00'den sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-    Adaylar sınava girmek için sadece bir unvana müracaat edeceklerdir.
C-    SINAV İŞLEMLERİ
1-    Yarışma sınavı 30/05/2019 Perşembe günü saat: 09.00'da Kırşehir il Müftülüğünde yapılacaktır.
2-    Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvurulara göre bütün adaylar sözlü sınavına alınacaktır.
3-    Vekil imam-hatip/vekil müezzin kayyım kadrosuna müracaat eden adaylar arasından 2018 KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan başlamak üzere sözlü sınavına çağnlacak. Sözlü sınavına çağrılacaklann bilgileri 28/05/2019 Salı günü saat: 17.05'de //kirsehirdiyanet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve adaylara sözlü sınavına giriş için ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4-    Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile T.C. kimlik nolu kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı. pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaktır. Sözlü sınavına çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi tanzim edilecektir.
5- Yarışma sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
6- Sınavda başarılı olabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
7- Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
ATANMA İŞLEMLERİ 
1-    İl Müflülüğü Sınav Kuruluna yapılacak mülakat sınavı neticesinde 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve söz konusu kadroya en yüksek puan alandan başlamak üzere açıktan atama yapılacaktır.
2-    Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana. KPSS puanı (DHBT) yüksek olana, KPSS katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3-    657 Sayılı DMK'nın 62. ve 63. maddeleri gereğince atama yapılanların, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamayanların atama onayları iptal edilecektir.
4-    E- ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1-    iş Talep Formu (il Müftülüğünden temin edilecektir.)
2-    2018 KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi.
3-    En az imam Hatip Lisesi mezunu olmak şartı ile 2018 KPSS'ye (DHBT) başvurtırken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi (Diploına yabancı bir Ülkeden alınmışsa YÜK-ten alınacak denklik belgesi). Daha sonradan ek öğrenimler bitirilmiş olsa dahi KPSS (DHBT)'ve başvururken beyan edilen öğrenim durumuna ait mezuniyet belğesinin mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir.
4- Adayın sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda göre yapmaya mani bir önü bulunmadığına dair yazılı beyanı.

Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir.
F— DİĞER HUSUSLAR
1- Sınav öncesi-sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tatmin edilecektir.
2- Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Başka yerler için hak teşkil etmez. 3- Sınav sonuçları kirsehir.diyanet.gov.tr adresinde ilan edileceğinden, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak, web sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.
3- Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.
4-    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibat' olduğu sonradan değerlendirilen adayların sınavları ve başvuruları geçersiz sayılacağı gibi, görevlendinneleri yapılsa dahi görevleriyle ilişkileri kesilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tatmin edilecek ve konu adli makamlara intikal ettirilecektir.
5- Duyuruda bulunmayan hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Diyanet haber

DİNİ GERÇEK HABER

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER