Geçici Yaz Öğretici Alım İlanı

​​​​​​​GÜMÜŞHANE iL MÜFTÜLÜĞÜNDEN ÖĞRETİCİ ALIM İLANI

Geçici Yaz Öğretici Alım İlanı

GÜMÜŞHANE iL MÜFTÜLÜĞÜNDEN ÖĞRETİCİ ALIM İLANI

  1. BAŞVURU ŞARTLARI:

 Geçici öğretici sözlü sınavına katılabilmek için müracaat edeceklerin;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki "Orak Nitelik" şartını taşımak en az imam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olması.

  Yaz Kur'an kurslarında geçici öğreticilik yapmaya mani bir engeli bulunmaması.

d) 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavına girmiş olması ve KPSSP I 22. KPSSP123 ve KPSSP124'den en al 60 (altmış) ve üzeri puanı almış olması gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alan müracaatçı yeterli olmayabileceği düşüncesiyle KPSS (DHBT) puanı altmış (60)'ın altında olanlarında başvuruları alınacaktır. (Bu puanlar müracaat edebilmenin Ön koşuludur sözlü sınavın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

1-Gümüşhane İl Müftülüğümüzce 29-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olan sınavda başarılı olanlar 2019 yılı yaz Kur'an kurslarında görev alabileceklerdir.

2- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğrenciler 2018 yılı KPSS (DHBT) (50 puana sahip olmak koşulu ile yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2019 yılı yaz Kur'an kurslarında görev alabilecektir. (Söz konusu kişilerin sınava girmelerine gerek yoktur.)

3- Sınav başvurusu görev almak istenilen İlçe Müftülüklerinden sadece birisine başvurusu dilekçe ile şahsen yapılacaktır. (ilde görev almak isteyenler il Müftülüğüne, ilçede görev almak isteyenler ilçe Müftülüklerine başvuracaktır.)

4- Birden fazla il-ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır.

5- Dilekçe verilen ilçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. (öğretici alımı duyurumuzun "F" kendinin 5. maddesi hariç.)

BAŞVURU TARİHİ:

Müracaatlar 13.05.2019 Pazartesi günü başlayıp 27.05.2019 Pazartesi günü mesai bitiminde (17.00’da sona erecektir.

  1. SÖZLÜ S1NAV:

1-Sınav için müracaat edenlerin tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

2- Sınava hangi gün kimlerin gireceğine dair isim listesi 28.05.2019 Salı günü saat 17.00'dan itibaren müftülüğün https:gumushane.diyanet.gov.tr internet adresinden DUYURULAR bölümünden ilan edilecektir.

3- Sözlü Sınav: Kürtün, Torul ve Merkez ilçe için 29.05.2019 Çarşamba günü saat 08.30'da Gümüşhane il Müftülüğünde, Köse. Kelkit ve Sıran ilçeleri için ise 30.05.2019 Perşembe günü saat 08.30'da Kelkit ilçe müftülüğünde yapılacaktır.

4- Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.

5- Fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı) yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.

6- Sınava giren adaylarda aşağıdaki genel kriterler dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

D- BAŞARI LİSTESİ

1-Yapılan sözlü sınav neticesinde puanı 70 ve üzeri olanlar, sözlüden en yüksek puanı alandan başlanmak suretiyle başarı listesi her müftülük için ayrı ayrı oluşturulacaktır. Sözlü sınav başarı puanları eşit olması halinde 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı fazla olana, bu puanında aynı olması durumunda doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir

2- Müftülüklere göre oluşturulan başarı listeleri Müftülük web sayfasından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İl Müftülük Sınav Kurulunca yapılan sözlü sınav neticesinde başarılı olanların katılacağı hizmet içi eğitim seminer' görev alacağı Müftülükçe planlanarak yapılacaktır.

GÖREV YERİ TESPİTİ VE DİĞER HUSUSLAR

1-Görev yeri tespitinde 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 ve üzeri olanlardan oluşturulan başarılı listesine öncelik verilecektir. Liste bitiminde 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test (DHBT) sınavı puanı 60 altında olanlar için oluşturulan başarılı listesine göre görevlendirme yapılacaktır.

2-Kişilerin başvuru yaptıkları Müftülüğe göre oluşturulan basan' listesindeki en yüksek puanı olandan başlamak üzere ilgili Müftülüğün ihtiyacına göre sıra takip edilerek yer seçimi adaylarca yapılmak suretiyle görev yeri belirlenecektir.

3-Görev yeri belirlemesi yapılırken sıradaki görev yerlerini kabul etmeyenlerin başarı listesindeki sıralaması değiştirilmeyecek ve listede sırasına göre isimleri bulunanlar bilmeden tekrar aynı kişiye görev teklifinde bulunulmayacaktır.

4-Yaz Kur'an kursunda Geçici öğretici olarak görevlendirilenler 24 Temmuz 2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders karşılığı ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

5-Teklif edilen yerleri kişinin kabul etmesi halinde Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBYS) atama bölümüne girilmesini müteakiben Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Dairesi tarafından onaylananlar kendi isteği ile istifa etmesi halinde tekrardan görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

6-Bu sınav sonuçlan 2019 yılı yaz Kur'an kursları için geçerlidir.

7-2019 yılı yaz Kur'an kurslarında yapılacak görevlendirmelerde öncelik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında görev alanlara verilecektir. Sonra ihtiyaç olması durumunda 29-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olan sınavda başarılı olanlar puan sırasına göre görevlendirilecektir.

MÜRACAATTA İSTENEN BE.LGELER

  1. Matbu dilekçe (Görev talep edilen Müftülükten alınacaktır. )
  2. 2018-KPSS-DHBT sonuç belgesi.
  3.  KPSS-DHBT’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Aslı ile birlikte fotokopisi)
  4. 2018-2019 Eğitim öğretim yılı Kur'an Kursları Uygulama Esaslarında belirtilen çocuk eğilimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sendika (Bahsi geçen sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak 19.01.2017 tarihinden önce alınan kurs belgeleri geçerli olmakla birlikte Başkanlığımızın konu ile alakalı yazısı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp 19.01.2017 tarihten sonra çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.) Bu belge zorunlu değildir. Olanlar içindir.)
  5.  Hafız olanlar için hafızlık belgesi ilanen duyurulur. Dini Haberler Diyanet Haber

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2019, 14:11
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER