GEÇİCİ YAZ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMI

BİLECİK MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GEÇİCİ YAZ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMI

GEÇİCİ YAZ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMI

BİLECİK MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GEÇİCİ YAZ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMI

İlgi a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği.

c) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi.

d) Diyanet İşleri Başkanlığının 28.04.2016 tarihli ve E-23263 sayılı yazısı ile 29/04/2019 tarihli bilgi notu.

İlgi Yönetmelikler, Yönerge ve yazı doğrultusunda İlimiz Merkez ve İlçe Müftülükleri tarafından açılacak olan 2019 yılı Yaz Kur’an Kurslarında (Cami, Kur’an Kursu veya uygun görülen diğer yerler) aşağıda belirtilen şartlar kapsamında ihtiyaç olduğunda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi mülakatı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya dini yükseköğrenim mezunu olmak.

4- 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak.

5- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6- 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; Başkanlığımızca yapılan 04-06 yaş Hizmet İçi Eğitim Semineri’ne katılmış olmak veya 04-06 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya yada bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.

7-2018-2019 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilmemiş olmak

(2018-2019 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen Öğreticiler -2018 yılı KPSS (DHBT) puanına sahip olmak koşuluyla- Uygun görülmesi halinde yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2019 yaz Kur’an Kursunda görevlendirilebileceklerdir )

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Dilekçe, (İl Müftülüğünden temin edilecek.)

2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (Diploma veya Geçici mezuniyet belgesinin aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp adaya iade edilecektir.)

4- 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi, (aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp adaya iade edilecektir.)

6- a-19/01/2017 tarihinden önce alınan 04-06 yaş çocuk gelişimine ve eğitimine yönelik sertifika ve kurs bitirme belgesine sahip olmak (4- 6 YAŞ GRUBU ÇOCUK EGİTİMİ ETKİNLİKLERİ 296 SAAT ve ÜZERİ)

b-19/01/2017 tarihinden sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı (380 Saat)” Sertifikasına sahip olmak

7- Vesikalık fotoğraf. (1 adet)

8 -Resmi Kurumlar için Adli Sicil Kaydı

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1-Başvuru yapmak isteyenler en geç 27/05/2019 tarihi saat 17:30’a kadar istenen evraklarla birlikte İl Müftülüğümüz(Personel Şefliğin)e müracaat edeceklerdir. Ve mülakatın yapılacağı 30/05/2019 Perşembe günü saat 10:00’da İl Müftülüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Belgeleri eksik olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3-Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında bulundurmayanlar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

4-Belirtilen tarih ve saatte ( 10:00 / 12:30 - 30/05/2019) mülakata katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.

5-Sınav sonuçları başarı sırasına göre www.bilecik@diyanet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. İl Müftülüğü sınav kurulunca yapılacak mülakat neticesinde ihtiyaç olması halinde puanı en yüksek olandan başlamak üzere görevlendirme yapılacaktır.

7-Puanların eşit olması halinde; (DHBT) puanı, hafızlık, eğitim ve doğum tarihine göre görevlendirmede öncelik verilecektir.

8-Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmadığına dair adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. Şayet kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal karşılığı ile tazmin edilecektir.

9-Müracaatlar sadece İl Müftülüğümüze yapılacak olup; İl Müftülüğümüz dışındaki müracaat edenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.

10- Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, posta ve faks yolu ile yapılan müracaatlar ile 27/05/2019 tarihi mesai bitiminden sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

11-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplaraüyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirilme yapılmış olsa dahi herhangi bir aşamada görevlerine son verilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Sınava katılma şartlarını taşıyan duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların ihtiyaç fazlası olması halinde KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ihtiyacın 3 katı aday mülakata alınabilecektir.

İmtihan Tarihi : 30/05/2019

İmtihan Saati : 10:00

İmtihan Yeri : İl Müftülüğü

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2019, 12:54
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER