GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV İLANI

Diyanet Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlara

GEÇİCİ ÖĞRETİCİ SINAV İLANI

 İLAN ilgi

a) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlara Yönetmelik ve Yönergesi.

b) Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı. Ağrı ili merkez ve ilçelerinde bulunan Kur'an kurslannda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Döneminde ihtiyaç halinde görevlendirilmek üzere Geçici Kur'an Kursu Öğretici alımı yapılacaktır.

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ İÇİN MÜRACAAT ŞARTLARI

1) 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2) Diyanet Işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (b) bendindeki "Atanmalarında Dini Öğrenim Şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu" şeklinde ortak bir nitelik taşımak.

3) En az İmam Hatip Lisesi Mezunu olmak.

4) 2018 Yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak.

5) Ağrı İli merkez ve köylerinde halen görevde olan ve daha önce Geçici Öğretici olarak görev yapanların da bu sınava girmeleri gerekmektedir.Başarılı olanların puan sıralamasına göre görevlendirilmeleri yapılacaktır.

GÖREVLENDİRME İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi. (il Müftülüğünde doldurulacak)

2- Mezuniyet Belgesi (En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4-2018 Yılı KPSS ve DHBT sınav çıktısı. (Ösym Sonuç Belgesi)

5-Sabıka Kaydı

6-Varsa Hafizlık belgesinin ash veya onaylanmış fotokopisi.

7- 4-6 Yaş grubu öğrencilere din eğitimi verecek öğreticiler için 19/01/2017 tarihinden önce alınan 296 saatlik sertifika veya 19/01/2017 tarihinden sonra alınan 380 saatlik sertifıka.

8- Müracaatlar 15.05.2019-29.05.2019 tarihleri arasında İl Müftülüğiine şahsen yapılacaktır.

9-Sınav 10/06/2019 Pazartesi günü saat 09.00'da Ağrı İl Müftülüğünde yapılacaktır.(Sınavın aynı gün bitmemesi halinde sonraki gün devam edilecektir.)

SINAV İŞLEMLERİ

  1. Geçici öğretici olarak görevlendirilmelerde 2018 KPSS (DHBT) sınavında 60 ve üzeri puan alanlar arasında yapılacak sözlü mülakatı en yüksek olandan başlamak üzere ihtiyacı kadar asil diğerleri yedek olarak başarı sıralaması yapılacaktır. (Başarılı sayılmak için Mülakat Puanının 70 ve üzeri olması şarttır.)
  2. 2018 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri puanı olan müracaatçı olmaması halinde KPSS (DHBT) 60 ve aşağısı olanlar arasından İl Müttülüğü sınav kurulunca yapılacak mülakatsınavı neticesinde en yüksek puanı alandan başlamak suretiyle görevlendirrneleri yapılacaktır. (Başanlı sayılmak için Mülakat Puanının 70 ve üzeri olması şarttır.)
  3. Görevlendinneler, İl veya ilçe Müftülüklerinin belirledigi kurslara Müftülüklerce yapılacaktır. Müftülüklerin belirlediği kurslarda görev almak istemeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaktır. Bu durumda sıralamadaki bir sonra olan kişinin değerlendirmesi yapılacaktır.
  4. Ihtiyaç durumunda başarılı olan adaylara puan sıralarnasına göre görev verilecektir.
  5.  Müracaatçılar, görev almak için İl veya ilçe Müftülüğünden sadece birine müracaat edebilecektir. (Birden fazla yer için ınüracaat kabul edilmeyecektir.) Sınav ve görevlendirme sürecinde Ağrı il Müftülüğü internet sitesinden yapılan tüm duyumlar tebligat sayılacaktır. Adaylara aynca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav tarihi Ağrı İl Müftülüğü Web Sitesinden duvurulacaktır. (www.diyanet.gov.tr) ilgililere ilanen duyurılur. Dini Haber

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2019, 10:13
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER