Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

Eğitim-öğretim Yılı Yaz Dönem ihtiyaç Olan Yerler için Kur'an Kursları Geçici Öğretici Sınav Duyurusu

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

Antalya il Müftülüğünden;

Antalya Müftülüğü, İlçe Müftülüklerinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı yaz dönemi için Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan Kur'an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet işleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik. Kur'an Kursu Öğreticiliği, imam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesi. Diyanet işleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. maddesi ile Diyanet işleri Başkanlığının 03.11.2016 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince geçici Kur'an kursu öğreticiliği sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  1. Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
  2. imam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
  3. Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
  4. 2018 yılı KPSS (DHBT)'den puanı 60 ve üzeri olmak,
  5. 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, Hafız veya ilahiyat Fakültesi mezunlarından 2018 yılı KPSS (DHBT)'ye girmiş olmak,
  6. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3,5, ve 6. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte Diyanet işleri Başkanlığı'nca geçerliliği bulunan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma. belge veya sertifikaya sahip olmak .

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

1-2018 yılı KPSS (DHBT’den 60 puan ve üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar, 08.05.2019 tarihinden 22.05.2019 tarihine kadar mesai saatleri Geçici Kur'an Kursu ihtiyacı bulunan ilçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir ilçe Müftülüğüne müracaat edecektir.

Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanların rnüracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.

2- Sınavı kazanan adaylardan iIçe Müftülüklerinin ihtiyacını karşılamaması durumunda diğer ilçelerden müracaat edip kazanan adaylardan görevlendirme yapılabilecektir. 2. Başvurular, İhtiyaç bulunan ilçe müftülüklerine şahsen yapılacak olup. bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan. posta ve faks yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER

          1-Sınav Müracaat Formu

          2- 2018-KPSS 122-123-124 (DHET) sonuç belgesi

3- KPSS' ye girmiş olduğu mezuniyet ile ilgili Diplomanın aslı ve fotokopisi (Kurumca onaylanmış sureti)

4- Hafız olanlardan Hafızlık Belgesi (Kurumca onaylanmış suratı)

5- 4-6 yaş çocuk gelişimi sertifikası olanlardan Sertifikanın onaylı fotokopisi

 IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 28.05.2019 Salı günü yapılacak olup, sınav yeri ile ilgili bilgi; Antalya il Müftülüğünün resmi web sitesinin duyular bölümünde

(antalya.diyanet.gov.tr) yayınlanacaktır.

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

      2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

3. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı. pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4. Adaylar. Kur'an-ı Kerim. Dini bilgiler (İtikat. ibadet. Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup: başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.

2. Görevlendirmeler. öncelikle 2018 yılı KPSS (DHBT’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle. sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır Geçici Öğretici ihtiyacı 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60'm altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.

VII- SINAV SONUÇLARI

Adayların sınav sonuçları İl Müftülüğümüzün web sayfasından yayınlanacak olup Ön duyurular tebligat sayılacaktır. Görevlendirmelerle ilgili bilgileri İlçe Müftülüklerinden öğreneceklerdir.

VIII- GÖREVLENDIRME İŞLEMLERİ

 1-2018-2019 Eğitim Öğretim yılında görev yapmış ve ilçe müftülüklerince çalışması uygun görülenlerden. 2018 yılı KPSS (DHBT) girmiş olanlar, aynı ilçe için bu sınava girmeden görevlendirilebileceklerdir.

2-Görevlendirmeler. öncelikle 2018 yılı KPSS (DHBT’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle. sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60'ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle. sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.

3. Geçici öğretici ihtiyaç sayıları 2019 yılı Yaz Kuran kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik kazanacağından. ilçe Müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla Geçici Öğretici görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu  İlçe müftülükleri tarafından yapılacaktır.

4. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerin asılları veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmayanların veya dini öğrenim düzeylerinden birinden mezun olabilecek durumda olupta sınava katılan ve başarılı olan ancak görevlendirme aşamasında diri öğrenim belgesini ibraz edemeyen adaylar görevlendirilmeyeceklerdir).

IX- DIĞER HUSUSLAR

1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme surecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir. 2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve Cu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.

3. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. Vaizlik, Kur'an Kursu öğreticiliği. imam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği. Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi hükümleri geçerlidir. ilanen duyurulur

Diyanet Haber

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2019, 16:06
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER