Erkek Bayan Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

Kur'an Kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadroların Atama

Erkek Bayan Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

Denizli İli İlçe Müftülüklerinde 2019 Eğitim öğretim yılı Yaz döneminde ihtiyaç duyulan Kur'an Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve öğretimine Yönelik Kurslar ile öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi ile Vaizlik, Kur'an Kursu öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadroların Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. ve 18. Maddesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 18/05/2017 tarihli ve E.35458 sayılı ve 29/04/2019 tarihli yazıları gereğince geçici (ERKEK ve BAYAN) Kur'an Kursu öğreticiliği sözlü sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3) İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4) Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5) 2018 yılı KPSS (DHBT) hesaplanabilir puana sahip olmak.

2018-2019 EĞITIM ÖĞRETIM DÖNEMİNDE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA FAHRİ KUR'AN KURSU 45ÖRETİCİLIĞ/ YAPAN ADAYLARIN (2018 YILI KPSS (DHPT) HESAPLANABİLİR PUANI OLANLAR) GÖREVLER/ DEVAM EDECEĞİNDEN SINAVA GİRMELERİNE GEREK YOKTUR

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Dilekçe,

2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,

4- 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi fotokopisi

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDIRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 20/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar dilekçeleri ve KPSS (DHBT) sonuç belgeleri ile görev almak istedikleri İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. Her aday sadece bir İlçe Müftülüğüne müracaat edebilir

2) Sınav, Pamukkale İlçesi Hamzabey (Gürcan) Camii'nde 22 Mayıs 2019 tarihinde saat 08:30'da Pamukkale İlçesi ve Merkez efendi ilçelerinde, 23 Mayıs 2019 tarihinde saat 08:30'da  ise diğer ilçelerde Müracaat eden adayların sınavı yapılacaktır. (Sınav bitinceye kadar takip edilen günlerde de devam edecektir.) Sınav sonuçları her ilçenin internet sitesinden ve Denizli İl Müftülüğü www.denizlimuftulugu.gov.tr internet adresi "duyumlar bölümünde ilan edilecektir.

3) Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup, başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.

4) Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde KPSS(DHBT) puanı yüksek olan tercih edilecektir.

Ayrıca bu sınavda başarılı olmuş ve görev almış olanlardan ihtiyaç hasıl olması ve gerekli görülmesi halinde 2019-2020 Eğitim öğretim döneminde de görev verilebilecektir.

5) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması sonucunda Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibat' olduğu değerlendirilenlerin görevlendirmeleri yapılmayacak, yapılmış ise görevlerine son verilecek,

6) Sınav ve görevlendirme süresince İl ve İlçe Müftülüklerinin internet sitelerinden yapılacak tüm duyumlar tebligat sayılacaktır.

7) Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.

8) Bu duyurudaki şartlar, bu sınav için geçerlidir.

9) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve öğretimine Yönelik Kursiyer, öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

SINAV KONULARI

Kur'an-ı Kerim, Ezber ve tecvit kuralları ile Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları),

Diyanet Haber

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2019, 14:08
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER