Ek Ders Ücreti İle Geçici Öğretici Alım İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Yaz Kur'an Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet işleri Başkanlığı

Ek Ders Ücreti İle Geçici Öğretici Alım İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Aydın Müftülüğü Yaz Kur'an Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile birlikte 09/09/2016 tarih ve 94013213-900-E.44009 sayılı yazıları gereği 2018 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak ilçe bazında öğretici ihtiyacı sayısının iki katına kadar.

İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağırılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre "Geçici Kur'an Kursu öğrencisi ve ihtiyaç duyulması halinde Geçici 04-06 Yaş Kur'an Kursu öğreticisi- görevlendirilmesi yapılacaktır.

A-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen -Ortak Nitelik" şartını taşımak.

3-Imam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak.

4-Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5-2018 yılı KPSS (DIIBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak. Şayet İlçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı.

2018 yılı KPSS (DHBT). den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2018 KPSS (DHBT) ye girmiş olmak.

6-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşum ile tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

B- BAŞVURU, SINAV VE DİĞER HUSUSLAR

      Başvuru için Gerekli Belgeler

1 -Dilekçe.

2-T.C. kimlik No'lu nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-En son öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesi veya diploma.

4-Sabıka Kaydı. (Resmi Kurum için)

5-2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

6-Varsa hafızlık belgesi.

     Başvuru İşlemleri

1-Sınav 28/05/2019 Salı günü yapılacaktır.(Sınav tarihi ile ilgili Başkanlığımızdan herhangi bir talimat gelmesi durumunda belirtilen tarih değiştirilebilecektir.)

2-İlçeler 13/05/2019 tarihi itibariyle sınav duyurusunu ilan edecekler. Geçici öğretici görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda KPSS (DHBT) puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın 2 (iki)katına kadar ınüracaatın mülakatı, tabi tutulacak

3-2018.2019 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğreticiler 2018 yılı KPSS (DHBT) puanına sahip olmak koşuluyla yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2019 yılı yaz Kur'an Kurslarında görevlendirilebileceklerdir.

4-Başvuru yapmak isteyenler en geç 24/052019 Cuma günü 15:30' a kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne bizzat müracaat edeceklerdir.

5-İlçe Müftülükleri müracaatçılarını isim, soy isim. T.C. Kimlik no. DHBT Puanı ve telefon bilgilerini içerir listeyi 24/052019 Cuma mesai bitimine kadar Müftülüğüne faks ve e-mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

6-Birden fazla Ilçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır. 7- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği ilçe ile ilgili değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e) Sınav işlemleri:

1- 2018 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağırılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde. puanı eşit olan adaylarının tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. 28/05/2019 Salı günü. saat 09:00'da Aydın İl Müftülüğünde yapılacaktır.

4-Belgeleri eksik olanlar ile faks ve mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.

6-Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

7-Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanlarının ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.

8-Görevlendinneler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana eğitim düzeyi yüksek olana doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

9-Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

10-11er adayın basan sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.

11-Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) www.avdinmuftulugu.gov.tr internet adresinde ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13-Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğünün internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

14- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı. imzası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan binalar dikkate alınmayacaktır.

Diyanet Haber

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2019, 16:17
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER