Kadınlar Erkeklere Namaz Kıldırabilir Mi ?

Kadın erkeklere namaz kıldırabilir mi ? Son Zamanlarda Avrupada kadın imam veya kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir gibi durumlar çıkmıştır. Diyanetin Fetvasına göre caiz midir değilmidir ? İşte Cevabı !

Kadınlar Erkeklere Namaz Kıldırabilir Mi ?

Diyanetin Fetvasına Göre ; kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi ? İşte cevabı : 

Kadının erkeklere namaz kıldırması, bütün mezheplere göre caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 32-33; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 306, 321; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 372). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ümmü Varaka’ya kendi ev halkına namaz kıldırabileceği yönünde verdiği izin (Ebû Dâvûd, Salât, 62; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 597), sadece ona özel bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Diğer bazı yorumlara göre ise Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu izni, o evdeki veya mahalledeki kadınlara namaz kıldırabileceğini ifade etmektedir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Dikkat edin! Hiçbir kadın erkeğe imam olmasın.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 78; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 128) şeklindeki buyruğu da bunu göstermektedir. Nitekim Asr-ı saadet de dâhil olmak üzere tarihî süreç içinde bunun bir başka örneği de görülmemiştir. Bunu caiz görmek, dinde olmayan bir şeyi dine sokmaktır ki buna bid’at denilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bid’atın dalalet olduğunu haber vermiştir (Müslim, Cumua, 867; Ebû Dâvûd, Sünen, 6).

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 12:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER