İslâm dininde “büyük günahlar”

İslâm dininde “büyük günahlar”

İslâm diniyle şereflenen kişi emir ve yasaklarla muhatap olur. Buna dini literatürde “mükellef” denilir. Mükellef yani yükümlülük sahibi kişi İslâm dininin getirdiği emir ve yasaklara uymayı taahhüt etmiştir. Böylece kişinin iş, amel ve davranışları belirli kurallarla hükme bağlanmış demektir. Fıkıh literatüründe buna “ef’âl-i mükellefin” yani yükümlünün fiilleri denilir. Yükümlünün fiilleri sekiz tanedir: “Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsid”. Bu fiillerden, “Farz, vacip, sünnet ve müstahab” kişinin yapması gerekenleri derece derece bildirir. Haram, mekruh ve müfsid ise yapmaması gereken fiilleri ihtiva eder. Mübah ise, Müslüman’ın yapıp yapmamakta serbest olduklarıdır.

İslâm dininde büyük günahlar, haram ve yasak edilenleri kapsar. Allah-ü Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de, “Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz” (Nisa, 31) buyurmaktadır. Allah-ü Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’inde, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hadis-i şeriflerinde ve selef-i sâlihinin eserlerinde yasak edilen büyük günahlardan ilki, “Allah’a şirk yani ortak koşmaktır”. Allah-ü Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de, “Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz” (Nisa, 116) buyurmaktadır. Ayetin devamında şirkin dışındaki günah ve kusurlarını dilerse bağışlayabileceği belirtildikten sonra Allah’a şirk koşan kişinin derin bir sapkınlığa düştüğü belirtilmektedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de ashabına günahların en büyüğünün şirk olduğunu söylemiştir. İmam Zehebî, Kitâbü’l Kebâiri’l Kübrâ adlı eserinde 70 büyük günahtan bahseder. Allah’a şirk koşmaktan sonraki büyük günahlar şöyledir:

“Haksız yere adam öldürmek, sihir ve büyü yapmak, namaz kılmamak, zekât vermemek, şeriatın muteber saydığı bir özür olmadan Ramazan orucunu tutmamak, gücü yettiği halde hacca gitmemek, anaya, babaya eziyet etmek ve karşı gelmek, akraba ile alakayı kesmek, zina yapmak, livata yapmak, faiz alıp vermek, yetim malını yemek ve ona zulmetmek, Allah ve Peygamberi adına yalan söylemek, savaşta cepheden kaçmak, idarecilerin halkı aldatması ve zulmetmesi, kibir, gurur, ucb ve kendini beğenme ile başkalarını hor görmek, yalan şahitlik etmek, içki içmek satmak ve nakletmek, kumar oynamak, namuslu kadına zina iftirası atmak (kazf), ganimet malına el uzatmak, hırsızlık yapmak, yol kesmek, gasp etmek (eşkıyalık vs.), yalan yere yemin etmek, zulmetmek, halka zulmederek vergi almak, haram yemek, intihar etmek, yalan söylemek, adaletsizlik etmek, hüküm verirken rüşvet almak, kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeye çalışması, deyyusluk, muvazaalı hile ve hülle, bevlden temizlenmeye dikkat etmemek, riya (ikiyüzlülük), dünyalık için ilim öğrenmek ve ilmi gizlemek, hainlik etmek, kişinin yaptığı iyiliği başa kakması, kadere inanmamak, insanların gizli hallerini araştırmak, kovuculuk, nemmamlık ve söz taşımak, lanet etmek ve bela okumak, ahde vefasızlık ve sözünde durmamak, büyücüleri ve müneccimleri tasdik etmek, ölünün ardından feryat edip saç baş yolmak, kadınların kocasına karşı gelmesi, heykel yapmak, yaptırmak ve bulundurmak, serkeşlik etmek (bağy), zayıflara, kölelere, kadınlara ve hayvanlara eziyet etmek, komşuya eza vermek, Müslümanlara eza vermek ve sövmek, kendisini ibadete vermiş kişilere eziyet etmek, gösteriş için elbiselerini yerlerde sürünecek şekilde uzatmak, erkeklerin ipek elbise ve altın kullanması, kölenin efendisinden kaçması, Allah’tan başkası adına kurban kesmek, babası olmayan kişiye bile bile babalık iddia etmek, hakkı ispat dışında nefsi için münakaşa ve mücadele etmek, suyun fazlasını esirgemek, ölçü ve tartıda hile yapmak, Allah’ın mekrinden emin olmak (Allah affeder diye sürekli günah işlemek), alenen günah işlemek, özürsüz cemaate gitmemek, Cuma namazını mazeretsiz terk etmek, varislere zarar verecek vasiyette bulunmak, hile ve hud’a (aldatmak), Müslümanların aleyhine casusluk yapmak, ashâb-ı kiramdan birine dil uzatmak.”

- Siyami Akyel

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2018, 09:12
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER