Borçluların Borcunu Silmek

Borçluların Borcunu Silmek

Borcundan dolayı zindanda yatanların borçlarını ödeyerek tahliye edilmelerini sağlamak Osmanlı toplumunda yaygın olarak görülen hayır işlerinden biridir. Sıklıkla Ramazan ayında görülmekle birlikte senenin herhangi bir zaman diliminde de uygulanabilirdi. Bu durumdaki hükümlülere yönelik merhamet duygusu çok yoğundu. Bunların mazlum olduklarına inanılır ve borçları Ramazan ayı geldiğinde padişahtan vezirlere, ulemadan esnafa kadar varlıklı bir kesim tarafından ödenip mübarek günlerde ailelerine kavuşmaları sağlanırdı. Buradaki belge Sultan İkinci Süleyman devrinde padişahın kesesinden yaklaşık 150 bin akçelik bir ödeme emri ile Galata Zindanı’ndakilere bir, Baba Cafer Zindanı mahkûmlarına iki kese ödendiğini göstermektedir.

Belge Metni:

Telhîsi mûcebince bin beş yüz kuruş verilip Başmuhasebe’den tezkiresi verilmek

BUYRULDU

DEFTERDARIN KÜÇÜK SAHHI

Arz-ı Bendeleri Budur ki
Siccin-i Sultânî’de olan medyûnân ve mahbûsân fukaralarına fermân buyurulan atiyye-i hümâyûnun bir kesesi Galata Zindanı mahbûslarına ve iki kesesi dahi İstanbul’da Baba Cafer Zindanı mahbûslarına verilmek fermân buyurulur ise yalnız bin beş yüz kuruşa Başmuhasebe’den hazine tezkiresi verilmek babında fermân devletlü ve saadetlü sultanım hazretlerinindir
DEFTERDARIN KÜÇÜK SAHHI

Tezkire Dâde fî 7 Ramazan 1099 [6 Temmuz 1688]

Görüntünün olası içeriği: yazı

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER