ALLAH’A İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

ALLAH’A İMAN İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER

Allah’ı nasıl tanıyabiliriz?
Allah’ı ancak Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sözlerinde tanıttığı şekilde tanıyabiliriz.


Allah Teâlâ’nın kaç ismi vardır?
Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bildirdiğine göre Allah’ın 99 ismi vardır.


Bu isimlerin hepsine birden ne denir?
Esmâü’l hüsnâ (en güzel isimler).

Allah’ın sıfatları kaç kısımdır?
Allah’ın sıfatları “Zâtî” ve “Subûti” olmak üzere iki kısımdır.


Allah’ın “Zâtî” sıfatları hangileridir?
Vücud, Kıdem, Bekâ, Vahdaniyet, Muhalefetü’n lilhavâdis, Kıyam bi nefsihî.


“Vücud” ne demektir?
Allah’ın var olmasıdır.


“Kıdem” ne demektir?
Allah’ın varlığının başlangıcının olmamasıdır.


“Bekâ” ne demektir?
Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır.


“Vahdaniyet” ne demektir?
Allah’ın bir olmasıdır.


“Muhalefetün li’l-havâdis” ne demektir?
Allah’ın hiç benzeri olmaması, yani yaratılmışlara hiç benzememesidir.


“Kıyam bi nefsihî” ne demektir?
Her şeyin Allah’a muhtaç olması, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması.


banner178
Allah’ın “subûfî “ sıfatları nelerdir?
Hayat, İlim, Semî, Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin.


“Hayat” ne demektir?
Allah’ın diri olması demektir.


“İlim” ne demektir?
Allah’ın her şeyi bilmesi demektir.


“Semî” ne demektir?
Allah’ın her şeyi işitmesi demektir.


“Basar” ne demektir?
Allah’ın her şeyi görmesi demektir.


“İrade” ne demektir?
Allah’ın dilediğinin olması demektir.


“Kudret” ne demektir?
Allah’ın her şeye gücünün yetmesi demektir.


“Kelâm” ne demektir?
Allah’ın konuşması demektir.


“Tekvin” ne demektir?
Allah’ın her şeyi yaratması demektir.


Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili Kur an’daki en önemli delil nedir?
İhlâs Suresidir.


İhlâs Suresinin manası nasıldır?
De ki: Allah birdir. Allah Samed’dir (Hiç kimseye ihtiyacı yoktur, herkes O’na muhtaçtır). O, doğurulmamış ve doğurmamıştır. Hiç kimse O’na denk değildir (O’nun eşi ve benzeri yoktur).

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER